2

NUMER STRONY


 
 
MDW E70 – ODCINEK WSCHÓD-ZACHÓD (E-W)

Pierwsza, opisywana część polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, jest jedną z najciekawszych i mocno urozmaiconych tras wodnych w Polsce. Zarówno pod względem krajobrazowym jak i hydrotechnicznym. Ze względu na warunki naturalne oraz antropogeniczne doskonale nadaje się nie tylko do żeglugi towarowej, ale przede wszystkim do uprawiania turystyki wodnej. Oprócz pięćdziesięciokilometrowego, granicznego fragmentu Odry, jej główną część stanowi, w całości położona w układzie równoleżnikowym, droga wodna Wisła-Odra (DW W-O). Szlak ten leży w pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej powstałej podczas zlodowacenia północnopolskiego (bałtyckiego) – najmłodszego z glacjałów, który objął swym zasięgiem Polskę i ukształtował teren tutejszych pojezierzy. DW W-O liczy prawie 300 km długości, jest drogą wodną II klasy żeglowności z fragmentem klasy Ib i płynnie przechodzi z jednego cieku w drugi.

Naszą podróż rozpoczynamy w Bydgoszczy, a pokonując kolejne kilometry, będziemy powoli zbliżali się do Odry. Kilometraż DW W-O liczony jest również zgodnie z tym kierunkiem, począwszy od km 0,00 w Brdyujściu, na połączeniu z królową polskich rzek – Wisłą, w jej km 772,5. Podczas naszego rejsu odkryjemy pięć podstawowych odcinków, przy czym każdy z nich sam w sobie jest oddzielnym ekosystemem i znacząco różni się od pozostałych:

1. Rzeka Brda (tzw. skanalizowana) – od km 0,00 (772,5 km Wisły) do km 14,4 (długość bezwzględna – 14,4 km) – droga wodna II klasy;
2. Kanał Bydgoski – od km 14,4 do km 38,9 (dł. b. – 24,5 km) – droga wodna II klasy;
3. Rzeka Noteć – od km 38,9 do km 226,1 (dł. b. – 187,2 km)
Odcinek: Kanał Bydgoski - ujście Drawy – droga wodna klasy Ib, odcinek: ujście Drawy - ujście Warty - II klasa;
4. Rzeka Warta – od km 68,2 do km 0,00 (617,6 km Odry) (dł. b. – 68,2 km) – droga wodna II klasy;
5. Rzeka Odra – od km 617,6 do km do km 667 (dł. b. – 49,4 km) – droga wodna III klasy.

Pokonując dokładnie 294,3 km DW W-O, przepłyniemy przez trzy województwa: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie, wzniesiemy się na najwyższy odcinek naszej podróży, po to, by w dalszym jej biegu powoli spływać ku Odrze. Poznamy urokliwe zakątki Doliny Noteci i Ujścia Warty, a także zachwycimy się myślą inżynierską, przepływając przez Kanał Bydgoski oraz liczne śluzy. Ostatni fragment pokonamy płynąc drugą, największą polską rzeką – Odrą, aby po niespełna 50 kilometrach przejść przez śluzę Hohensaaten i skierować naszą jednostkę w stronę Antwerpii.

KOSTRZYN NAD ODRĄ województwo lubuskie
Kostrzyn nad Odrą to siedemnastotysięczne miasto, blisko polsko-niemieckiej granicy. Miasto to od wieków było miejscem ścierania się dwóch kultur – słowiańskiej i germańskiej. Stanowiło idealne miejsce obronne oraz handlowe, dzięki czemu w XVI w. było jedną z największych twierdz Europy. Obecnie znajduje się tu duży port rzeczny, a dla zwiedzających warte polecenia są ruiny twierdzy pruskiej z XVI w. Ponadto miasto leży w pobliżu Parku Narodowego Ujście Warty z malowniczymi rozlewiskami oraz licznymi lęgowiskami ptaków.

GORZÓW WIELKOPOLSKI województwo lubuskie
Gorzów Wielkopolski to jedna ze stolic woj. lubuskiego, obecna siedziba wojewody. To studwudziestopięciotysięczne miasto leży nad Wartą, na jej 53-61 km. W Gorzowie działa stocznia, a także port rzeczny, gdzie znajduje się lodołamacz „Kuna”. Lodołamacz jest pod opieką Stowarzyszenia Wodniaków Gorzowskich, organizującego rejsy tym statkiem. Będąc w gorzowskim porcie warto przejść się Bulwarem Nadwarciańskim, a także wybrać na zwiedzanie miejskich fontann, muzeum lubuskiego, katedry Wniebowzięcia NMP oraz murów obronnych z XV w.

SANTOK województwo lubuskie
Santok, prawie ośmiotysięczna gmina na terenie woj. lubuskiego, w miejscu gdzie Noteć wpływa do Warty. Nazwa wsi pochodzi od staropolskiego słowa sątok, które oznaczało spływ rzeki. Z ważniejszych zabytków w Santoku warto wymienić neogotycki kościół z 1858r., kamienną wieżę widokową z 1934 r. oraz średniowieczne grodzisko. Dla miłośników przyrody, po południowej stronie rzeki, znajduje się rezerwat Santockie Zakole.

UJŚCIE województwo wielkopolskie
Ujście to prawie czterotysięczne miasto znajdujące się na 105-107 km Noteci. W Ujściu przebiega granica pomiędzy dwoma krainami: Wielkopolską oraz Pomorzem, czego przykładem są nadrzecza skarpy poprzerywane wąwozami. W mieście znajduje się port rzeczny oraz zbudowana w 1896 r. śluza. Główne atrakcje to neobarokowy kościół św. Mikołaja, Kalwaria Ujska oraz eklektyczny Ratusz z XIX w. Cumujący w porcie mogą wybrać się na spacer na Orlą Górę, z której rozpościera się piękny widok na dolinę Noteci i Piłę.

DREZDENKO województwo lubuskie
Drezdenko, to małe, dziesięciotysięczne miasto, znajdujące się na 187 km Noteci. Jego nazwa pochodzi od nazwy drzewa i związana jest z położeniem miasta na lesistych i bagnistych terenach. Będąc w Drezdenku warto zobaczyć pałac późnobarokowy z 1766 r., który został obecnie zaadaptowany na szkołę, a także muzeum, które mieści się w szachulcowym spichlerzu z 1640 r., pełniącym kiedyś funkcje arsenału.

NAKŁA NAD NOTECIĄ województwo kujawsko-pomorskie
Nakło nad Notecią to dziewiętnastotysięczne miasto, leżące na 39-41 km Noteci. W Nakle Noteć łączy się z Kanałem Bydgoskim, którego budowa przyczyniła się do szybkiego rozwoju gospodarczego miasta. Nazwa miasta pochodzi od słowa nakieł, co oznaczało miejsce, gdzie można było założyć czółno „na kieł”, czyli zacumować łódkę. Będąc w Nakle warto zobaczyć kościół św. Wawrzyńca z 1843 r. oraz dawne koszary pruskie z pierwszej połowy XIX w. Niewątpliwą atrakcją Nakła jest bliskość Puszczy Noteckiej, a zwłaszcza obszar doliny Noteci.

CZARNKÓW województwo wielkopolskie
Czarnków, jedenastotysięczne miasto, położone jest na 132 km Noteci. Dobrze znane amatorom piwa. W XIX w. Czarnków był ważnym ośrodkiem handlu zbożem, które spławiane było barkami po Noteci. Obecnie nad rzeką znajduje się odnowiona marina dla jachtów. Ważniejsze zabytki Czarnkowa to: Ratusz, kościół pw. św. M. Magdaleny oraz browar z końca XIX w. Ciekawostką są nie działające już: skocznia narciarska Pod Grzybkiem oraz tor saneczkowy Śniegowa Baśń.

BYDGOSZCZ województwo kujawsko-pomorskie
Bydgoszcz to największe miasto woj. kujawsko-pomorskiego, liczące ponad 356 tys. mieszkańców. Stanowi ważny węzeł żeglugi śródlądowej, ponieważ łączy dwie międzynarodowe drogi wodne, E70 i E40. W Bydgoszczy kursuje też jedyny w Europie, w pełni ekologiczny statek solarny Słonecznik.
 
 

NUMER STRONY

2

WSTĘP

1

MDW E70 – ODCINEK WSCHÓD-ZACHÓD (E-W)

2

BRDA

3

KANAŁ BYDGOSKI

6

NOTEĆ

9

WARTA

15

ODRA

19

MDW E70 – ODCINEK POŁUDNIE-PÓŁNOC (S-N)

21

WISŁA

22

NOGAT

31

SZKARPAWA

36

ZALEW WIŚLANY

39

RZEKA ELBLĄG I KANAŁ JAGIELLOŃSKI

50

MARTWA WISŁA WISŁA ŚMIAŁA, MOTŁAWA GDAŃSKA

52

INFORMATOR

56

ZNAKI ŻEGLUGOWE

57

LEGENDA

58

SCHEMATY

59

Menu