4

NUMER STRONY


 
zoomable
LB - lewy brzeg | PB - prawy brzeg Oznaczenia brzegów są zgodne z biegiem rzeki, tzn.: płynąc w dół rzeki z lewej burty jest lewy brzeg (LB), a z prawej burty prawy brzeg (PB) i dlatego też na lewej stronie szlaku żeglownego występują oznaczenia w kolorze zielonym, a na prawej w kolorze czerwonym. W przypadku Brdy oznakowanie jest „odwrócone”, jako że płyniemy w górę rzeki. Zatem na prawej burcie mamy lewy brzeg (LB), a na lewej burcie jest prawy brzeg (PB).


0 km
Po opuszczeniu zakola Wisły na 772,5 km, na jej lewym brzegu kierujemy się na zachód i wpływamy w km 0,00 na Drogę Wodną Wisła-Odra, na spokojne rozlewisko zwane awanportem dolnym Brdyujścia. W odległości ok. 1000 m widzimy wrota i dalby przy nieczynnej od 2002 r. XIX-wiecznej Śluzie Brdyujście. Kierujemy się nieco w lewo, aby wejść do otwartej w 1999 r. śluzy nr 1 – Czersko Polskie (km 1,43). W dolnym awanporcie z lewej burty widać kierownice naprowadzające barki do śluzy – nie cumować! Z prawej burty widoczne są dalby cumownicze, niestety tyko dla jednostek towarowych. Jako że wchodzenie po pionowych, stalowych schodach na wysokość ok. 6 m może być niebezpieczne, lepiej telefonicznie poinformować śluzowego o swoim przybyciu. Po wpłynięciu do śluzy prawą burtą, zarzucamy cumę na pływający poler cumowniczy, w miejscu wskazanym przez obsługę. Śluza posiada następujące parametry eksploatacyjne:
długość: 115 m
szerokość: 12 m
głębokość nad progiem dolnym przy NWŻ: 3,5 m
max spad: 5,28 m
wysokość mostu drogowego przy WWŻ: 5,57 m
Wypływając ze Śluzy Czersko Polskie, kierujemy się do odległego o ok. 200 m skrzyżowania z Torem Regatowym Brdyujście, dostosowując się do miejscowych znaków nawigacyjnych. Po wpłynięciu na tor, kierujemy się w lewo, wzdłuż grobli oddzielającej nas od jazu walcowego i ujścia Brdy.


1,8-2,1 km
Nad nami, na wysokości ok. 8 m, przebiegają trzy linie energetyczne. Na LB widzimy liczne przystanie klubów żeglarskich oraz barkę Ella, służącą za przystań motorowodną Mors.
Uwaga! Nie należy przepływać na drugą stronę jednostkami o zanurzeniu powyżej 90 cm. Wzdłuż toru regatowego rozciągnięte są stalowe liny, 1 m pod lustrem wody.


3,1 km – Most Portowy – najniższy most na Brdzie skanalizowanej
Wysokość przejścia dla jednostek nad WWŻ to około 3,2 m. Szerokość przęsła żeglownego wynosi 12 m. Kierujemy się w prawo (na lewo wspomniany wcześniej jaz walcowy wraz z elektrowniami – nie wpływać, silny uciąg wody!). Przed nami dwuprzęsłowy, kratownicowy most kolejowy w Łęgnowie (dzielnica Bydgoszczy), pochodzący z 1860 r.


4,3 km – Most kolejowy magistrali węglowej
Most francuski – jakby odwrócony kratownicą w dół – leży na trasie Bydgoszcz-Inowrocław. Szerokość przejścia 22 m, wysokość przy WWŻ 5,15 m.


4,3-5,4 km
Odcinek toru wodnego ograniczony dalbami stalowymi, drewnianymi i betonowymi, a także wejście do portu Żeglugi Bydgoskiej w starorzeczu.


5,4 km – Most Żeglugi Bydgoskiej
Na LB widać wyspę, na której swoje lęgowiska mają liczne ptaki wodno-błotne, w tym: kaczka krzyżówka, perkoz, łabędź królewski, czapla siwa oraz kormoran.


5,6 km
Na LB widoczna stocznia remontowa i nabrzeże fabryki sklejek, poza torem wodnym do betonowych dalb przycumowane tafle z drewnianych bali. Na PB widoczne rozlewisko, powstałe po wysadzeniu w 1906 r. prawej ściany komory śluzy Kapuściska.


6,2 km
Na LB widoczna pozostała ściana śluzy Kapuściska, a przy niej ceglane budynki dawnego domu śluzowego – można tu zacumować. Stąd niedaleko (ok. 400 m) do Galerii Pomorskiej – popularnego w Bydgoszczy centrum handlowego.


6,2-7,4 km
Odcinek przekopany na początku XX w. Na LB wyspa zwana Wyspą Ptasią (zakaz cumowania) powstała ze starorzecza i przekopu Brdy. Lęgowiska ptasie, a także okresowo występująca zwierzyna płowa.


7,4 km – Ciepłociąg na wysokości ponad 6 m.
Na LB działająca w każdą niedzielę giełda samochodowa i tor kartingowy Automobilklubu Bydgoskiego.


7,9 km – Most drogowy im. Kazimierza Wielkiego
Prześwit przy WWŻ wynosi 6,27 m.


9,32 km – Most Pomorski
Most drogowo-tramwajowy. Wysokość przy wysokiej wodzie 6,29 m.


9,3-10,2 km
Po prawej stronie widzimy hotel Słoneczny Młyn z pomostem cumowniczym, a z lewej przystanek tramwaju wodnego przy Tesco (zakaz cumowania), a 200 m dalej Hala Sportowo-Widowiskowa „Łuczniczka” i przycumowana na stałe barka motorowa Molly, obecnie pełniąca rolę pubu.


10 km – Kładka dla pieszych
Wysokość nad WWŻ – 5,63 m.


10,2-11,34 km
Na tym odcinku na PB widać na nabrzeżu liczne kluby wioślarskie i kajakowe – należy uważać na bardzo dużą liczbę trenujących wioślarzy. 10,6 km Most drogowy na Trasie Uniwersyteckiej
Nowo wybudowany, najwyższy w Bydgoszczy most drogowy – wysokość pylonu prawie 63 m!


11,34 km – Most Bernardyński
Wysokość prześwitu nad WWŻ 4,5 m. Uwaga! Zaraz za mostem należy odsunąć się na około 3-4 m od lewego brzegu (LB), na dnie spoczywa zagrażający jednostce głaz. Na PB widoczny, waterfront miasta z Placem Solnym i Rybim Rynkiem. Na LB nadbrzeżna ulica Stary Port z dziewiętnastowiecznym spichrzem i ceglanymi budynkami Poczty Polskiej, również z XIX w. Blisko stąd do Starego Rynku, gdzie podziwiać można Pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej – oraz do słynnej Karczmy Młyńskiej przy Brdzie Młynówce. Możliwość cumowania na PB czyli z lewej burty przed barkami piwnymi i przystankiem tramwaju wodnego.
Obowiązuje tu zakaz falowania, ograniczenie prędkości do 6 km/h.
 

NUMER STRONY

4

WSTĘP

1

MDW E70 – ODCINEK WSCHÓD-ZACHÓD (E-W)

2

BRDA

3

KANAŁ BYDGOSKI

6

NOTEĆ

9

WARTA

15

ODRA

19

MDW E70 – ODCINEK POŁUDNIE-PÓŁNOC (S-N)

21

WISŁA

22

NOGAT

31

SZKARPAWA

36

ZALEW WIŚLANY

39

RZEKA ELBLĄG I KANAŁ JAGIELLOŃSKI

50

MARTWA WISŁA WISŁA ŚMIAŁA, MOTŁAWA GDAŃSKA

52

INFORMATOR

56

ZNAKI ŻEGLUGOWE

57

LEGENDA

58

SCHEMATY

59

Menu