52

NUMER STRONY


 
 
CHARAKTERYSTYKA RZEK

MARTWA WISŁA to dawne główne ramię ujściowe Wisły o długości 28 km. Stało się „martwe”, po powstaniu Przekopu Wisły w Świbnie i odcięciu od głównego ujścia śluzami w Przegalinie i Pleniewie. Ta ostatnia została rozebrana po wojnie. Martwa Wisła stanowi ważny szlak wodny i umożliwia dotarcie do Gdańska od strony Wisły, z ominięciem wód morskich Zatoki Gdańskiej.

WISŁA ŚMIAŁA powstała zimą 1840 r., wskutek przerwania pasa wydm nadmorskich przez spiętrzone lodem wody. Aż do wykopania Przekopu Wisły w 1895 r. miejsce to było głównym ujściem Wisły do morza. Nazywane jest także Przełomem Wisły Śmiałej lub Rozlewiskiem Wisły Śmiałej.

MOTŁAWA to rzeka płynąca przez Żuławy Gdańskie i uchodząca do Martwej Wisły przy Polskim Haku. Żeglowna jedynie do Mariny na Starym Mieście w Gdańsku

INFORMACJE ŻEGLUGOWE

RUCH STATKÓW
Na całej trasie należy uważać na ruch statków – także morskich, holowników, pchaczy z barkami i innych jednostek profesjonalnej żeglugi. Ze względu na styk wodnych dróg śródlądowych z morskimi, oznakowanie nawigacyjne na większości szlaku jest kompatybilne z oznakowaniem morskim.

MOSTY
Szlak Martwej Wisły rozpoczynamy od śluzy Przegalina. Stały most przy śluzie od lata 2012 jest już zwodzony. Na trasie jest także most pontonowy w Sobieszewie (otwierany), a także, za Stogami, stałe mosty – wantowy, kolejowy obrotowy (nieotwierany) i Siennicki. Końcowy odcinek Martwej Wisły to wody portowe i Polski Hak. Na obrotnicy, przy Polskim Haku, do wyboru są cztery kierunki:

1. Na północ, Kanałem Kaszubskim – przez wody portowe do Wisłoujścia, Westerplatte i na Zatokę Gdańską.
2. Na zachód, „właściwą” Martwą Wisłą – przez byłe tereny Stoczni Gdańskiej i portu gdańskiego (zakaz żeglugi), łącząc się ponownie z Kanałem Kaszubskim w pobliżu Westerplatte.
3. Na południe wpłyniemy na Motławę, czyli na Stare Miasto w Gdańsku i do Mariny Szafarnia.
4. Na wschód – wrócimy na Martwą Wisłę, w kierunku Górek Zachodnich, Sobieszewa i Przegaliny.

Mielizny, poza torem wodnym, zdarzają się na odcinku od śluzy Przegalina do mostu w Sobieszewie. Za Górkami Wschodnimi jest kilkusetmetrowe przewężenie, dawniej była tu śluza Pleniewo. Przy niesprzyjającym wietrze halsowanie może być tu utrudnione. Dalej jest znów szeroko, aż do mostu wantowego. Na szlaku są liczne przystanie i porty. W 2012 oddano do użytku przystań Błotnik, nieopodal Przegaliny. Pięć kilometrów od śluzy możemy cumować w Wiślince, w przystaniach w okolicach Sobieszewa, w portach w Górkach Zachodnich, na Stogach, Rudnikach wokół Polskiego Haka czy Twierdzy Wisłoujście. W przystaniach funkcjonują warsztaty szkutnicze, silnikowe, żaglomistrzowskie. Są slipy i dźwigi do wodowania jachtu.
 
       CIEKAWOSTKI HYDROTECHNICZNE

STOPIEŃ KAMIENNA GRODZA
Fragment fortyfikacji Gdańska z XVI-XVII wieku. Stopień położony jest na Motławie (w ciągu ulic Kamienna Grobla i Na Szańcach). W miejscu dawnej śluzy funkcjonują wrota przeciwpowodziowe. Zamykają się automatycznie w momencie, gdy poziom wody na Motławie wzrasta. Musimy się liczyć z tym, że po przepłynięciu wrót i odbyciu wycieczki Motławą, w trakcie powrotu zastaniemy… zamknięte wrota. RZGW uruchamia je na okres, kiedy zagrożenie powodziowe nie występuje.


SIEĆ TRAMWAJÓW WODNYCH W GDAŃSKU
Założeniem projektu była aktywizacja dróg wodnych poprzez stworzenie infrastruktury: pomostów, tramwaju wodnego i przystani. Przystanki tramwaju wodnego powstały na Westerplatte, przy Narodowym Centrum Żeglarstwa, przy ul. Wiosny Ludów, Zielonym Moście, Twierdzy Wisłoujście – Nabrzeżu Barkowym, Targu Rybnym, Stogach, Sienna Grobla II i Tamka oraz przystań kajakowa i motorowodna przy ul. Żabi Kruk.


PRZYSTAŃ MARINA GDAŃSK
Wybudowana w 1997 r. Gdańsk obchodził wówczas swoje tysiąclecie. Przystań długości 290 m usytuowana jest wzdłuż Nabrzeża Szafarnia, na wprost Żurawia Gdańskiego. Wyposażona w energię, oświetlenie, wodę i sanitariaty. Nowe zaplecze mariny zlokalizowano w Spichlerzu Nowa Pakownia gdzie znajduje się Hotel Gdańsk i Browar Restauracyjny BROVARNIA. W wysokościowcu i w spichlerzu znajdują się dwa sklepy żeglarskie. Marinę zamyka Most Stągiewny i Baszta Stągiewna.CIEKAWOSTKI TURYSTYCZNE

JARMARK DOMINIKAŃSKI W GDAŃSKU
Jarmark posiada już 750-letnią tradycję. Początkowo miał zachęcić wiernych do udziału w odpustowej mszy. Z roku na rok impreza powiększała się i zyskiwała na istotności. Tradycję przerwała II wojna światowa. Przywrócony w 1972 roku jarmark trwał dwa tygodnie, a od 2004 roku – trzy. Dziś to impreza handlowa. Znajdziemy tutaj rękodzielników, kolekcjonerów, artystów.


SZLAK BURSZTYNOWY AMBER ROUTE
Gdańsk to ważne miejsce na szlaku bursztynowym województwa pomorskiego. Warto odwiedzić Muzeum Bursztynu – oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, zobaczyć Bursztynowy Ołtarz w kościele św. Brygidy, Muzeum Inkluzji w Bursztynie w Gdyni, przy Uniwersytecie Gdańskim, a także udać się na zakupy na pełną uroku ulicę Mariacką, gdzie znajdują się galerie i sklepy z wyrobami z bursztynu.TWIERDZA WISŁOUJŚCIE
To niezwykła budowla fortyfikacyjna, usytuowana na wyspie. Jej historia sięga XV wieku. Do 1758 roku służyła jako latarnia morska, w XIX wieku było tu więzienie, w okresie międzywojennym klub żeglarski. Od 1947 r. twierdza mieści oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Jedno z największych zimowisk nietoperzy w województwie.

 

NUMER STRONY

52

WSTĘP

1

MDW E70 – ODCINEK WSCHÓD-ZACHÓD (E-W)

2

BRDA

3

KANAŁ BYDGOSKI

6

NOTEĆ

9

WARTA

15

ODRA

19

MDW E70 – ODCINEK POŁUDNIE-PÓŁNOC (S-N)

21

WISŁA

22

NOGAT

31

SZKARPAWA

36

ZALEW WIŚLANY

39

RZEKA ELBLĄG I KANAŁ JAGIELLOŃSKI

50

MARTWA WISŁA WISŁA ŚMIAŁA, MOTŁAWA GDAŃSKA

52

INFORMATOR

56

ZNAKI ŻEGLUGOWE

57

LEGENDA

58

SCHEMATY

59

Menu