57

NUMER STRONY


 
 
A. ZNAKI ZAKAZU

1. przejścia
2. wyprzedzania statków
3. wzajemnego wyprzedzania się pociągów holowniczych, zestawów pchanych i zespołów sprzężonych
4. mijania i wyprzedzania się wszystkich statków
5. postoju (zakaz kotwiczenia lub cumowania) po tej stronie szlaku żeglowego, po której stoi znak
6. kotwiczenia lub wleczania kotwic, łańcuchów lub lin po tej stronie szlaku żeglowego, po której stoi znak
7. cumowania po tej stronie szlaku żeglowego, po której stoi znak
8. zawracania
9. wytwarzania wysokiej fali lub zjawiska przyssawania
10. przejazdu poza skrajnię oznaczoną tablicami albo zielonymi światłami
11. przejścia poza skrajnią określoną tablicami
12. przejścia – przygotować się do wejścia lub przejścia
13. pływania statków o napędzie mechanicznym
14. pływania statków sportowych
15. pływania na nartach wodnych
16. pływania statkami żaglowymi
17. pływania łodziami wiosłowymi
18. pływania na desce z żaglem
19. koniec strefy rozwijania dużych prędkości dla małych statków sportowych lub rekreacyjnych
20. wodowania i wciągania statków na brzeg
21. ruchu skuterów wodnych
B. ZNAKI NAKAZU

22. ruchu w kierunku wskazanym przez strzałkę
23. ruchu po tej stronie szlaku żeglownego, która leży z lewej burty statku
24. ruchu po tej stronie szlaku żeglownego, która leży z prawej burty statku
25. trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z lewej burty statku
26. trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z prawej burty statku
27. przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej burty
28. przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty
29. zatrzymania się w warunkach określonych przepisami
30. nie przekraczania podanej prędkości (w km/h)
31. nadania sygnału dźwiękowego
32. zachowania szczególnej ostrożności
33. zachowania szczególnej ostrożności przy wypływaniu na główną drogę wodną
34. zachowania szczególnej ostrożności przy przecinaniu głównej drogi wodnej
35. zmiany kursu lub prędkości przez statki idące główną drogą wodną, gdy z bocznej drogi wychodzą statki
36. prowadzenia nasłuchu
37. prowadzenia nasłuchu na wskazanym kanale


C. ZNAKI OGRANICZENIA

38. głębokości szlaku żeglownego (w metrach)
39. prześwitu nad zwierciadłem wody (w metrach)
40. szerokości przejazdu lub szlaku żeglownego
41. inne ograniczenia ruchu żeglugowego
42. granica szlaku żeglownego oddalona od prawego (lewego) brzegu (w metrach)D. ZNAKI ZEZWOLEŃ I ZALECEŃ

43. przejścia w obydwu kierunkach
44. przejścia w jednym kierunku (przejście z przeciwnego kierunku zabronione)
45. trzymania się we wskazanym obszarze
46. przejścia w kierunku określonym strzałkąE. ZNAKI INFORMACYJNE

47. zezwolenie przejścia
48. linia napowietrzna nad drogą wodną (wysokość linii nad poziomem najwyższej wody żeglownej)
49. jaz w bliskiej odległości
50. prom na uwięzi
51. prom przemieszczający się swobodnie
52. zezwolenie na postój
53. zezwolenie na postój na akwenie, którego szerokość w metrach podana jest na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku
54. zezwolenie na postój na akwenie ograniczonym odstępami w metrach, podanymi na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku
55. zezwolenie na postój, burta przy burcie, w maksymalnej liczbie podanej na znaku
56. miejsce postoju dla statków przeznaczonych do pchania nie załadowanych materiałów niebezpiecznych
57. miejsce postoju dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek
58. miejsce postoju dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki
59. miejsce postoju dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki
60. miejsce postoju dla statków z wyjątkiem przeznaczonych do pchania, które nie są zobowiązane pokazywać znaków
61. miejsce postoju dla statków z wyjątkiem przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek
62. miejsce postoju dla statków z wyjątkiem przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki
63. miejsce postoju dla statków z wyjątkiem przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki
64. miejsce postoju dla wszystkich statków, które nie są zobowiązane pokazywać znaków
65. miejsce postoju dla wszystkich statków, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub stożek
66. miejsce postoju dla wszystkich statków, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub stożki
67. miejsce postoju dla wszystkich statków, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub stożki
68. zezwolenie na postój na kotwicy i wleczenie kotwicy, łańcucha lub liny
69. zezwolenie na cumowanie do brzegu
70. miejsce postoju zarezerwowane dla załadunku i wyładunku samochodów
71. miejsce do zawracania
72. miejsce skrzyżowania głównej drogi wodnej z boczną
73. miejsce połączenia głównej drogi wodnej z boczną
74. miejsce skrzyżowania bocznej drogi wodnej z główną
75. miejsce połączenia bocznej drogi wodnej z główną
76. koniec obowiązywania zakazu lub nakazu albo ograniczenia – obowiązuje tylko w jednym kierunku ruchu
77. jedno lub dwa białe światła  stałe przed przeszkodą– należy się zatrzymać jeżeli wymagają tego przepisy
78. jedno lub dwa białe światła migające przed przeszkodą –przejście dozwolone
79. miejsce poboru wody pitnej
80. telefon
81. zezwolenie na ruch statków o napędzie machanicznym
82. zezwolenie na pływanie statkami sportowymi
83. zezwolenie na pływanie na nartach wodnych
84. zezwolenie na pływanie statkami żaglowymi
85. zezwolenie na pływanie łodziami wiosłowymi
86. zezwolenie na pływanie na desce z żaglem
87. zezwolenie na ruch z dużą prędkością małych statków sportowych lub rekreacyjnych
88. zezwolenie na wodowanie i wciąganie statków na brzeg
89. wskazanie kanału radiotelegaficznego, na którym można uzyskać informacje nawigacyjny
90. zezwolenie na ruch skuterów wodnych
ZNAKI WYZNACZAJĄCE GRANICĘ SZLAKU ŻEGLOWNEGO NA WODACH MORSKICH

1. lewa strona szlaku żeglownego
2. prawa strona szlaku żeglownego
3. główny tor w prawo
4. główny tor w lewo
5. znaki odosobnionego niebezpieczeństwa
6. znak bezpiecznej wody
7. znaki specjalne
8. przejście żeglowne pod mostami stałymi – lewa strona
9. przejście żeglowne pod mostami stałymi – prawa strona
10. przejście żeglowne pod mostami stałymi – najlepszy punkt przejścia
11. prześwit pod konstrukcją mostu dla średniego stanu wody
12. ograniczona wysokość prześwitu, głębokość, szerokość przejściaZNAKI WYZNACZAJĄCE GRANICĘ SZLAKU ŻEGLOWNEGO NA WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH

1. lewa strona szlaku żeglownego
2. rozgałęzienie szlaku żeglownego
3. prawa strona szlaku żeglownego
4. miejsce niebezpieczne przy lewym brzegu szlaku żeglownego
5. miejsce niebezpieczne na środku szlaku żeglownego
6. miejsce niebezpieczne przy prawym brzegu szlaku żeglownego
7. znak odosobnionego niebezpieczeństwa
8. znak bezpiecznej wody
9. przebieg szlaku żeglownego wzdłuż lewego brzegu
10. przebieg szlaku żeglownego wzdłuż prawego brzegu
11. przejście szlaku żeglownego od prawego do lewego brzegu
12. przejście szlaku żeglownego od lewego do prawego brzegu
13. znak ustawiony z lewej strony wyjścia z jeziora lub szerokiej drogi wodnej
14. znak ustawiony z prawej strony wyjścia z jeziora lub szerokiej drogi wodnej
15. flaga „A” Uwaga! Nurek pod wodą.UWAGA!

Śródlądzie (płynąc z prądem rzeki)
Kolor czerwony – prawa strona szlaku żeglugowego
Kolor zielony – lewa strona szlaku żeglugowego

Morze
Kolor czerwony – lewa strona toru wodnego
Kolor zielony – prawa strona toru wodnego


Znaki oznakowania kardynalnego na wodach morskich Znaki oznakowania kardynalnego na wodach śródlądowych
 
 

NUMER STRONY

57

WSTĘP

1

MDW E70 – ODCINEK WSCHÓD-ZACHÓD (E-W)

2

BRDA

3

KANAŁ BYDGOSKI

6

NOTEĆ

9

WARTA

15

ODRA

19

MDW E70 – ODCINEK POŁUDNIE-PÓŁNOC (S-N)

21

WISŁA

22

NOGAT

31

SZKARPAWA

36

ZALEW WIŚLANY

39

RZEKA ELBLĄG I KANAŁ JAGIELLOŃSKI

50

MARTWA WISŁA WISŁA ŚMIAŁA, MOTŁAWA GDAŃSKA

52

INFORMATOR

56

ZNAKI ŻEGLUGOWE

57

LEGENDA

58

SCHEMATY

59

Menu