9

NUMER STRONY


 
 
CHARAKTERYSTYKA RZEKI

Rzeka Noteć stanowi największy dopływ Warty, jej długość wynosi 361 km. Noteć dzieli się na dwa podstawowe odcinki: Noteć Górną – od źródeł do Nakła nad Notecią – o długości 174 km i Noteć Dolną, stanowiącą fragment Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, ciągnącą się od Nakła do ujścia do Warty, o długości 187 km. Dolna Noteć, w obecnym kształcie, została skanalizowana w latach 1906-1914. Bieg Noteci wchodzącej w skład MDW E70 charakteryzują zróżnicowane spadki, co pozwala na wyodrębnienie kilku odcinków opisanych poniżej:

Odcinek o wyraźnym spadku (0,29 ‰) i długości około 15 km, od Nakła nad Notecią (39 km) do Gromadna (54 km).
Noteć Leniwa – o długości około 50 km i niewielkim, wynoszącym 0,016 ‰ spadku, ciągnie się od ujścia Łobzonki (57 km) do ujścia Gwdy (106 km).

Noteć Bystra (Noteć Dolna lub Noteć Skanalizowana) – o długości około 70 km i spadku 0,2 ‰, rozciągająca się od ujścia Gwdy w miejscowości Ujście (106,1 km), do Krzyża (175 km). Jej nazwa bierze się stąd, że po połączeniu Noteci z jej największym dopływem – Gwdą, przepływy sekundowe koryta rzeki wzrastają 2,5-krotnie.
Noteć Swobodnie Płynąca – o długości około 50 km. Od śluzy w Krzyżu (175 km) do ujścia do Warty (226 km). Noteć Dolna Swobodnie Płynąca, jest obudowana budowlami regulacyjnymi, poprzecznymi i podłużnymi, faszynowymi z umocnieniem narzutem kamiennym.

INFORMACJE ŻEGLUGOWE

GŁĘBOKOŚĆ I SZEROKOŚĆ
Głębokość tranzytowa na skanalizowanym odcinku Dolnej Noteci (km 38,9-176,2) wynosi od 1,2 do 1,6 m. W przypadku części swobodnie płynącej (km 176,2-226,1), jest ona równa 1,2 m przy ŚNW i 2 m przy ŚW. Z kolei szerokość szlaku żeglownego to wartości między 25 a 30 m dla pierwszego wymienionego odcinka oraz 30-35 dla drugiego.

ŚLUZY
Na Dolnej Noteci znajdziemy ich aż 14. Wszystkie one stanowią zabytki hydrotechniki i pochodzą z lat 1906-1914. Pokonanie ich to czasochłonne urozmaicenie rejsu (należy przewidzieć około 25 minut na każdą). Na Noteci Leniwej znajdują się 3 śluzy: nr 9 – Nakło Zachód (42 km), nr 10 – Gromadno (53 km), nr 11 – Krostkowo (68 km). Na Noteci Bystrej jest ich 11, co około 6 km, poczynając od Śluzy nr 12 w Nowym (111 km), kończąc na Śluzie nr 22 w Krzyżu (176 km).

LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA I MOSTY
Linie wysokiego napięcia występują na odcinku od Nakła nad Notecią, aż do Drezdenka. Najniższe zawieszone są na wysokości 5-6 m. Mosty z reguły gwarantują prześwit przekraczający 4 m. Najniższy o wysokości 3,4 m znajduje się na 170 km, między Wieleniem, a Drawskiem. Jeżeli płyniemy z rowerami zapakowanymi na nadbudówce, należy każdorazowo upewnić się, czy zdjęliśmy je przed mostem.

OZNAKOWANIE
Oznakowanie znakami kilometrowymi na całej długości. Wzdłuż cieków znajdują się znaki żeglugowe regulacji ruchu, spotykane powszechnie na śródlądowych drogach wodnych.

CUMOWANIE
Na 187 kilometrach Dolnej Noteci, znajdziemy osiem miejscowości portowych, w których będziemy mogli skorzystać z wygodnych basenów lub nabrzeży portowych. Na trasie można znaleźć również nowoczesne mariny w Czarnkowie czy Drawsku oraz przystań wodną w Nakle nad Notecią.

NURT
Prędkość wody, przy normalnym piętrzeniu na jazach, wynosi: między Nakłem a Krostkowem – 0,4 m/s, miedzy Krostkowem a ujściem Gwdy – 0,35 m/s, a od Gwdy do Krzyża – 0,6 m/s.
 
      CIEKAWOSTKI HYDROTECHNICZNE

ŚLUZA NR 10 KROSTKOWO
Śluza Krostkowo to prawdopodobnie unikat w skali Polski i Europy. Jest tzw. śluzą ziemną (faszynowo-darniową), ponieważ jedynie głowy wykonano z betonu, a umocnienia ścian z drewna. Napełnia się ją przez ręcznie otwierane, stalowe wrota. Razem z jazem iglicowym wchodzą w skład stopnia piętrzącego Krostkowo. Smaczku śluzie dodaje fakt, że w okresie II RP była obiektem granicznym. Leżący tuż obok jaz znajdował się już na terytorium III Rzeszy.


PROMY GÓRNOLINOWE W CISZKOWIE I WALKOWICACH
W Ciszkowie i Walkowicach funkcjonują promy górnolinowe. Ich konstrukcja bazuje na linie poprowadzonej nad wodą, do której dołączono tzw. liny prowadzące, zamocowane z drugiej strony, na obu końcach promu. Poprzez ich wydłużanie i skracanie steruje się promem tak, by nurt rzeki skierował go w żądanym kierunku. W przeciwieństwie do promów dolnolinowych, nie ma tu niebezpieczeństwa zahaczenia o liny roślin i przedmiotów niesionych z nurtem.


HUTA SZKŁA W UJŚCIUCE
SProdukcja szkła wymaga dostępności piasku i czystej wody. Dlatego Ujście znakomicie nadawało się na lokalizację huty. Powstała ona w 1809 r. i jest najstarszym producentem opakowań szklanych w Polsce. Wytwarza butelki o różnej pojemności w kolorze zielonym i brązowym, a swoje towary oferuje odbiorcom z kraju i zagranicy.CIEKAWOSTKI TURYSTYCZNE

REJSY PO NOTECI
Do najciekawszych atrakcji tego regionu należą rejsy statkiem Władysław Łokietek, po malowniczej Noteci. W trakcie podróży można podziwiać bogactwo nadrzecznej przyrody. Kursy oferuje jeden z dwuch w Polsce Zespołów Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią. Warto też zapytać załogę o historię patrona placówki – komandora Bolesława Romanowskiego, wsławionego podczas kampanii wrześniowej ucieczką ORP „Wilk” do Wielkiej Brytanii i brawurowymi akcjami ORP „Dzik”.


DZIEŃ SPIECZONEGO BLIŹNIAKA
Co roku, w ostatni weekend sierpnia turystom odwiedzającym Czarnków dwoi się w oczach. Do miasta ściągają wtedy bliźniacy z całej Polski. Młodzi i starzy bawią się wspólnie, uczestniczą w paradzie i różnych atrakcjach, a na końcu imprezy rozstrzygany jest konkurs, na najbardziej podobne do siebie rodzeństwo.


PARK KULTUR ŚWIATA
W odnowionym, zabytkowym zespole parkowym w Drezdenku, powstanie Park Kultur Świata. Poza pomnikami przyrody będzie można w nim podziwiać repliki najsłynniejszych obiektów z całego świata m.in. Wieżę Eiffla, Statuę Wolności czy świątynię Tadż Mahal. Przechodząc obok każdej rzeźby usłyszymy najciekawsze informacje o jej pierwowzorze. W Parku znajdzie się również niewielki amfiteatr oraz wiele miejsc zachęcających dzieci i dorosłych do wypoczynku na świeżym powietrzu.

 

NUMER STRONY

9

WSTĘP

1

MDW E70 – ODCINEK WSCHÓD-ZACHÓD (E-W)

2

BRDA

3

KANAŁ BYDGOSKI

6

NOTEĆ

9

WARTA

15

ODRA

19

MDW E70 – ODCINEK POŁUDNIE-PÓŁNOC (S-N)

21

WISŁA

22

NOGAT

31

SZKARPAWA

36

ZALEW WIŚLANY

39

RZEKA ELBLĄG I KANAŁ JAGIELLOŃSKI

50

MARTWA WISŁA WISŁA ŚMIAŁA, MOTŁAWA GDAŃSKA

52

INFORMATOR

56

ZNAKI ŻEGLUGOWE

57

LEGENDA

58

SCHEMATY

59

Menu